Sr. No. Title Download Size
1 B. Tech Civil Final year 2010 – 11 Download 99 KB
2 FinalYear B.Tech Mechanical Download 709 KB
3 Final year B.Tech.Electrical-w.e.f. 2016-2017 Download 281 KB
4 B. Tech. (Electronics and Telecommunication)VII and VIII Semester Download 548 KB
5 B.Tech. Final Year Computer 2013-2014 Download 336 KB
6 B-Tech final- Instrumentation 2015-2016 Download 591 KB
7 B_Tech_Final_Year_Information_Technology_2020-21 Download 21231 KB