शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये प्रवेशित झालेल्या प्रथम वर्ष बी.टेक, थेट द्वितीय वर्ष बी. टेक व प्रथम एम. टेक प्रवेश फी भरण्यासंबंधी

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये प्रवेशित झालेल्या प्रथम वर्ष बी.टेक, थेट द्वितीय वर्ष बी. टेक व प्रथम एम. टेक प्रवेश फी भरण्यासंबंधी