सर्व प्रवर्गाच्या शिष्यवृत्तीच्या पात्र विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीचे अर्ज www.mahadbtmahait.gov.in. या वेबपोर्टल वर ऑनाइन भरून सादर करणे बाबत.

सर्व प्रवर्गाच्या शिष्यवृत्तीच्या पात्र विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीचे अर्ज www.mahadbtmahait.gov.in. या वेबपोर्टल वर ऑनाइन भरून सादर करणे बाबत.

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये प्रवेशित झालेल्या प्रथम वर्ष बी.टेक, थेट द्वितीय वर्ष बी. टेक व प्रथम एम. टेक प्रवेश फी भरण्यासंबंधी

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये प्रवेशित झालेल्या प्रथम वर्ष बी.टेक, थेट द्वितीय वर्ष बी. टेक व प्रथम एम. टेक प्रवेश फी भरण्यासंबंधी