Sr. No. Title Download Size
1 शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय अमरावती च्या नविन मुलांच्या वसतिगृहात व्दितीय वर्ष अभियांत्रीकी च्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांची प्रवेश यादी निश्चित झालेली आहे. Download 258 KB
2 NEW Boys Hostel First Year ( Vacant Seats) All Branches Allotment 2022-23 Download 56 KB
3 AICTE Boys Hostel Second Year Vacant Allotment 2022-23 Download 50 KB
4 AICTE Boys Hostel Direct Second Year Vacant Allotment 2022-23 Download 51 KB
5 AICTE Boys Hostel Second Year Allotment List 2022-23 Download 7871 KB
6 New Boys Hostel First Year All Branches Second Allotment List 2022-23 Download 5042 KB
7 New Boys Hostel Second Year All Branches Allotment List 2022-23 Download 1881 KB
8 सर्व द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी विद्यार्थ्याना सूचित करण्यात येत आहे की, वसतिगृहाची प्रवेश प्रक्रिया दि.११ /११/२0२२ ते १९/११/२0२२ पर्यंत प्रवेशासाठी अर्ज सादर करावी. Download 119 KB
9 Provisional Allotment List for New Boy's Hostel First Year 2022-23 Download 4091 KB
10 Provisional Allotment List for JIJAU Hostel Third Year 2022-23 Download 685 KB
11 New Boy's Hostel Fees Structure 2022-23 Download 190 KB
12 Allotment List For New Girl's Hostel B.Tech. First Year 2022-23 Download 750 KB
13 JIJAU GIRLS HOSTEL FINAL YEAR ALL BRANCHES ALLOTMENT-2022-23 Download 1339 KB
14 AICTE Boy's Hostel Second Year & New Boy's Hostel First Year Allotment List-2021-22 Download 335 KB
15 New Girls Hostel First Year Allotment List (Vacancy Round) Download 1581 KB
16 Jijau Girls Hostel-First Year and Second Year Allotment List(Vacancy Round) Download 1619 KB
17 Jijau Girls Hostel-Third Year Allotment List Download 1023 KB
18 New Boys Hostel First Year Allotment List Download 312 KB
19 Boys hostel allotment Download 2704 KB
20 Jijau girls hostel final year allotment 2021-22 Download 5292 KB
21 Jijau girls hostel third year all branches allotments 2021-22 Download 8035 KB
22 New girls hostel second year all branches allotment 2021-22 Download 5109 KB
23 New girls hostel direct second year all branches allotment 2021-22 Download 1389 KB
24 New girls hostel first year all branches allotment 2021-22 Download 4381 KB