नवीन व्यवस्थापन मंडळावरील सदस्यांची नावे

Board of Governors (BoG)

 

अनु क्र

व्यवस्थापन मंडळ (Panel)

सदस्यांची नावे

अध्यक्ष - राज्य शासनद्वारा नियुक्त (एक)

डॉ सचिन मांडवगने प्राध्यापक, रसायन अभियांत्रिकी, व्ही एन आय टी नागपूर

दोन सदस्य राज्य शासनद्वारा नियुक्त (दोन)

१) श्री आशिष उत्तरवार संचालक, सनी इन्फाइंजिनअर्स प्रा. ली. नागपूर

२) श्री नेमराज देशमुख प्रोप्रायटर, मे. देशमुख इंजिनिअरिंग अँड फॅब्रिकेटर, अमरावती

शिक्षकाचे प्रतिनिधी

रिक्त

उद्योजक'/ शिक्षणतज्ञ

रिक्त

विद्यापीठ  अनुदान आयोगाचा प्रतिनिधी

रिक्त

राज्य शासनाचा प्रतिनिधी

डॉ. विनोद मोहितकर, प्रभारी संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य

संबंधित  विद्यापीठाचा प्रतिनिधी

रिक्त

ग 

पदसिद्ध सचिव

डॉ.. एम. महल्ले  प्रभारी प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय अमरावती