Shri. V. C. Rastogi
Principal Secretary,
Higher & Technical Education

Dr. Abhay Wagh
Director, Higher & Technical Education

Dr. R. S. Dalu
Principal, Govt. College of Engineering, Amravati

Notifications
Notice

SC and ST Category Scholarship notice
Publish Date :2022-01-19 13:45:15


हिवाळी २०२१ परीक्षेचे नोंदणी फॉर्म पाठवण्याबाबत .
Publish Date :2022-01-17 17:27:13


Fees Installment- B. Tech. Second Year(Regular)
Publish Date :2022-01-07 12:50:25


निर्लेखित झालेले यंत्र व उपकरणे इत्यादी साहित्याचे संपूर्ण विक्री करायचे आहे.त्या बाबत एकत्रित दर मागविण्यात बाबत.
Publish Date :2021-12-28 15:55:36


परिपत्रक- संस्थेतील शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ च्या अंतिम वर्ष एम. टेक. Summer-२०२१ मध्ये उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी कागदपत्रांची मागणी करत आहे,त्या करीता विद्यार्थ्यांची गुणपत्रिका तसेच Eligibility List अद्याप पर्यंत या विभागास पाठविली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे पदवी प्रमाणपत्राची माहिती विद्यापीठास सादर विलंब होत आहे.
Publish Date :2021-12-28 15:45:05