Shri. V. C. Rastogi
Principal Secretary,
Higher & Technical Education

Dr. Abhay Wagh
Director, Higher & Technical Education

Prof. Dr. A. M. Mahalle
Principal, Govt. College of Engineering, Amravati

Events & News

Contact for query: B.Tech first year - Prof. S.M. Shinde. Prof. H.V.Patile - 9096100789
Publish Date :2021-11-03 14:04:27


Invitation Graduation Ceremony-2020
Publish Date :2021-09-29 18:18:08


NAAC Team is visiting Institute on 30th & 31th August
Publish Date :2021-08-29 17:44:07


Role of IEEE in Engineering Education IT, Computer Engg & other dept. - 20th Aug 21 Webinar on Zoom Platform.
Publish Date :2021-08-11 15:16:59


webinar on Research Paper Writing and Publishing.
Publish Date :2021-06-18 15:19:22


Notifications
Notice

जाहीर लिलाव सूचना पत्रक- संस्थेतील उपकरणीकरण विभागातील लिलाव दि.१४/१२/२०२१ रोजी दुपारी ०३ वाजता करण्यात येणार आहे.
Publish Date :2021-12-04 14:25:53


निम्नलिखित झालेले यंत्र व उपकरने इत्यादि सहित्याचे सम्पूर्ण विक्री करण्याचे आहे.
Publish Date :2021-11-26 14:00:35


उन्हाळी सत्र (Summer Term) २०२१ परीक्षेचे नोंदणी फॉर्म पाठविण्याबाबत
Publish Date :2021-11-18 14:27:35


परिपत्रक- संस्थेतील शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ च्या अंतिम वर्ष एम. टेक. Summer-२०२१ मध्ये उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी कागदपत्रांची मागणी करत आहे,त्या करीता विद्यार्थ्यांची गुणपत्रिका तसेच Eligibility List अद्याप पर्यंत या विभागास पाठविली नाही. त्यामुळे विद्यार्थी अधिष्ठाता (शै)विभागास येऊन विचारणा करीत आहे.
Publish Date :2021-10-30 16:17:27


महत्वाची सूचना-शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मधील प्रवेश शुल्क दोन टप्प्यामध्ये फी भरण्याकरीत विद्यार्थ्याना मुदत देण्याबाबत.
Publish Date :2021-10-22 12:55:30